Tuesday, 24/11/2020 - 13:44|
CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2019)

Kế hoạch công tác Đảng tháng 9/2019

Kế hoạch công tác tháng 9/2019

1. Tư tưởng chính trị:

- Yêu cầu tập thể CB, GV, NV trong đơn vị ổn định tổ chức, yên tâm công tác, đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ đơn vị, cùng giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi công việc được giáo. Chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách PL của nhà nước.

- Tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động  do ngành,địa phương phát động.

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 20, 26 trong toàn đơn vị.

2. Về lãnh đạo các t chức đoàn thể chính trị - xã hội:

Các đoàn thể chủ động lên kế hoạch thực hiện.

- Công đoàn: kết hợp với nhà trường tổ chức tốt các hoạt động trọng tâm trọng điểm trong tháng như Lễ khai giảng, Hội nghị cán bộ CC, VC ...

- Tố chức trang trọng, ý nghĩa buổi chia tay đồng chí Tiến

- Công tác Đội đảm bảo thực hiện việc duy trì nền nếp ngay từ đầu năm học. Có kế hoạch kiện toàn BCH liên, chi đội theo chỉ đạo cấp trên.

- Tham gia và thực hiện tốt Ngày lễ khai giảng (phần Hội)

3. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Thực hiện lên lớp theo TKB và phân phối chương trình

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát hồ sơ chuyên môn.

- Tiến hành dự giờ thăm lớp rút kinh nghiệm theo đúng quy định

- Hoàn thiện các loại hồ sơ liên quan đến cá nhân.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học

- Thường xuyên quan tâm chăm lo đến chất lượng học tập của học sinh.

- Đánh giá xếp loại giáo viên sát với tình hình thực tế đơn vị

- Tiến hành kiểm tra nội bộ theo KH

- Đăng ký chất lượng các môn và các tiêu chí thi đua  chuẩn bị tốt cho Hội nghị CB, CC, VC ( Công đoàn cơ quan tham mưu)

- Xây dựng các loại kế hoạch năm học, hoàn thành các loại báo cáo đầu năm.

- GVBM, GVCN lập danh sách HSG, HS yếu kém và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo.

4. Công tác Đảng:

- Thực hiện sinh hoạt BCU và chi bộ theo quy định.

- Làm tốt công tác phát triển đảng viên.

- Đóng Đảng phí

Tác giả: PTV
Bài tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 9
Tháng 11 : 436
Năm 2020 : 5.757