Wednesday, 25/11/2020 - 15:50|
CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2019)

Kế hoạch Hoạt động ngoài giờ chính khóa năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT  VÕ NHAI

TRƯỜNG TH & THCS TIÊN SƠN

 

Số: 109/KH-TH&THCS

 

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         

Sảng Mộc, ngày 30  tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHOÁ

NĂM HỌC 2020-2021   

 

 I. Cơ sở để xây dựng kế hoạch:

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021; Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 766/PGDĐT ngày 22/9/2020 của Phòng GD&ĐT Võ Nhai V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 772/PGDĐT ngày 24/9/2020 của Phòng GD&ĐT Võ Nhai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch 66/KH-TH&THCS ngày 24/9/2020 của Trường TH&THCS Tiên Sơn  Kế hoạch hoạt động chung và công tác chuyên môn năm học 2020-2021;

Căn cứ từ đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường và của địa phương, từ nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường và các bộ môn, tình hình học tập của HS.

 Trường TH&THCS Tiên Sơn xây dựng kế hoạch HĐGDNGCK năm học 2020-2021 như sau:

II - Đặc điểm tình hình đơn vị

1. Thuận lợi:

1.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Tập thể sư phạm trường luôn chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như của ngành, của địa phương. Là đơn vị trường luôn đoàn kết thân ái và sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có ý thức xây dựng tập thể vững mạnh, luôn tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh và luôn tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trình độ đào tạo của cán bộ, giáo viên trong trường đã tương đối vững vàng, được chuẩn hoá, luôn an tâm công tác.  Nhiều đồng chí nhiều năm liền là CSTĐ cấp cơ sở, GVDG cấp huyện, cấp trường.

- Có ý thức trong việc thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nhiệt tình trong công việc, tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

- Nhà trường luôn duy trì được nề nếp chuyên môn, các tổ chuyên môn hoạt động có kế hoạch, thường xuyên và chất lượng. Chi bộ Đảng luôn đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đảng viên luôn đi đầu trong mọi phong trào. Bên cạnh đó nhà trường còn được sự quan tâm và ủng hộ của các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

1.2. Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học:

- Năm học 2020-2021, được sự quan tâm đầu tư của nhà nước, nhà trường đã có đủ phòng học và bàn ghế cho học sinh .

     - Có tương đối đầy đủ SGK, tuy nhiên thiết bị, tài liệu tham khảo cho GV và học sinh còn nhiều thiếu thốn.

     1.3. Về học sinh:

- Đa số các em học sinh ngoan ngoãn lễ phép.

- Phụ huynh đã có phần quan tâm hơn đến việc học tập của con em mình.

2. Khó khăn:

- Một số  giáo viên còn hạn chế về năng lực chuyên môn, tinh thần tự học, tự rèn  chưa cao. Việc tự làm đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học còn hạn chế.

- Đa số gia đình là người dân tộc Mông, trình độ nhận thức còn hạn chế. Gần như 100% là hộ nghèo trong xóm vì thế việc quan tâm giám sát đến học tập của con em ở nhà chưa thường xuyên, có nhiều gia đình hầu như không chú ý đến việc học tập của con em, trình độ học sinh chưa đồng đều, ý thức tự giác học tập chưa cao, một số em tiếp thu còn chậm, còn nhút nhát, lười học.

- Công tác xã hội hoá giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.

      - Trang thiết bị, đồ dùng dạy học còn thiếu thốn và đã hư hỏng, xuống cấp trong khi kinh phí  hạn hẹp nên ảnh hưởng nhiều đến công tác giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.

3. Quy mô lớp, học sinh, đội ngũ:

a. Đội ngũ:

* Tổ chuyên môn Tiểu học:

Tổng số: 07; Trong đó:

- CBQL: 01; Giáo viên: 06

- Trình độ đào tạo:

Đại học: 03 đồng chí; Cao đẳng: 04

* Tổ chuyên môn THCS:

- Tổng số CBGV- CNV: 11 đ/c.

Trong đó: CBQL: 01 đ/c ; Giáo viên:  07 đ/c; Nhân viên: 04 đ/c.

+ Biên chế 10 đ/c (CBQL: 01, Giáo viên: 06 , nhân viên: 03)

+ Hợp đồng: 01 Giáo viên;

+ Trình độ đào tạo:

Đại học: 8 đồng chí; Cao đẳng: 02; Trung cấp: 01 đồng chí.

b. Số lớp, học sinh:

Số lớp: 9, Số học sinh : 142 em,     trong đó:

- Khối 1: 21 HS.     - Khối 2:  16 HS            

- Khối 3: 22 HS.      - Khối 4: 23 HS.

- Khối 5: 13 HS.

- Khối 6: 15 HS.                   - Khối 8: 6 HS.

- Khối 7: 14HS.                   - Khối 9: 12 HS.

Tuyển mới: Lớp 1: 18/18 HS đạt 100%.

                   Lớp 6: 15/15  HS đạt 100%

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tiếp tục quán triệt phương pháp đổi mới về HĐ GDNGCK  với các tiêu chí cụ thể như:

- Thực hiện nghiêm túc những nội dung giảng dạy tích hợp, lồng ghép trong bộ môn hoạt động giáo dục NGCK . Định hướng để học sinh có những nhận thức đúng về những lợi ích từ các trang mạng xã hội cùng những hạn chế tiêu cực của nó đối với xã hội nói chung và học sinh nói riêng.

- Sinh hoạt chuyên môn về “Giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống cho học sinh” bồi dưỡng “Phòng chống bạo lực học đường”…

- Tăng cường các hoạt động thao giảng, sinh hoạt chuyên đề đề giáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn.

- Lồng ghép và tổ chức các hoạt động ngoại khóa hưởng ứng các chủ đề, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do thành phố, Sở và bộ GD&ĐT phát động.

Nhằm củng cố, mở rộng và khắc sâu kiến thức về các môn học, đồng thời giúp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh phù hợp lứa tuổi thích ứng với quá trình học tập và sinh hoạt hằng ngày của các em, tạo điều kiện để các em có cơ hội phát triển toàn diện về Văn – Thể - Mĩ, giao lưu học hỏi lẫn nhau về những kiến thức đã học, những kĩ năng sống giúp các em có những buổi thư giãn đầy ý nghĩa, tạo những động lực giúp các em học tập tốt hơn.

2. Yêu cầu:

Tổ chức giảng dạy theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức các chuyên đề ngoại khoá, sân chơi ngoại khóa ở các lớp, khối, toàn trường với các hình thức khác nhau phù hợp với lứa tuổi tạo môi trường thân thiện, giúp các em có cơ hội liên hệ kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống, bổ sung thêm vốn kinh nghiệm trong cuộc sống tập thể ở nhà trường, gia đình và ngoài xã hội. Tăng cường hoạt động trãi nghệm sáng tạo,

Đầu tư có hiệu quả cho phong trào văn hoá, văn nghệ, múa hát tập thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Xây dựng chuyên đề cần xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với kế hoạch hoạt động GDNGCK .

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung trọng tâm

1.1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo PPCT:

* Đối với cấp Tiểu học:

- GVCN và Tổ phụ trách thực hiện HĐNGCK theo chủ đề chủ điểm, theo kế hoạch từng tuần. Phân công cụ thể:

+ 04 tiết/ tháng

+ Giáo viên chủ nhiệm: tuần 1,2

+ Tổng phụ trách Đội: tuần 3,4

* Đối với cấp THCS:

- Phân công GVCN tổ chức cho học sinh thực hiện;

- Thời gian được tính: 0,5 tiết/ tuần/mỗi lớp (các lớp 6, 7, 8, 9)

- Thời gian thực hiện HĐNGCK chiều thứ 2 tuần thứ 3 hàng tháng  (kết hợp với việc dạy bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống”. (Lịch hoạt động có thể điều chỉnh phụ thuộc vào kế hoạch hoạt động của nhà trường.

- Mỗi lớp thực hiện 2 hoạt động/2 tiết/chủ điểm/ tháng, xếp theo TKB, phân bố tùy theo thời gian sao cho phù hợp với hoạt động kỷ niệm Ngày lễ lớn.

- Tích hợp môn hoạt động NGCK  với môn GDCD với các nội dung phù hợp.

- Tài liệu sinh hoạt, hình thức tổ chức … GVCN thể hiện trên giáo án.

- Tài liệu soạn giáo án: hoạt động giáo dục NGCK  – sách giáo viên; tài liệu theo chủ điểm

1.2. Đối với sinh hoạt dưới cờ:

- Tài liệu do Ban giáo dục ngoài giờ chính khóa cung cấp.

- Hình thức tổ chức:

+ Tùy theo yêu cầu, nội dung của từng chủ đề HĐGDNGCK ;

+ Tùy theo yêu cầu, nội dung của chuyên đề , ngày Lễ kỷ niệm;

- Thành phần: BGH, TPTĐ, GVCN, học sinh và các đoàn thể có liên quan

1.3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa với chủ điểm/ tháng:

- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Lễ, Ngày truyền thống, …

- Thực hiện chương trình quốc gia: Ngày môi trường, Luật giao thông, ma túy…

- Rèn luyện kỹ năng: ứng xử, giao tiếp, tổ chức hoạt động, …

- Tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy, hoạt động văn nghệ, hội vui học tập;

- Tổ chức thi tiếng hát dân ca, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và giao lưu thể thao giữa các khối, lớp trong nhà trường.

*Một số hoạt động trọng tâm:

- Tổ chức vui tết Trung Thu cho học sinh toàn trường.

- Tổ chức hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tổ chức ngoại khoá hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong thơ ca và hội thi điền kinh cấp trường trong học sinh, viếng và chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, tặng tấm chăn mùa đông cho gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2. Giải pháp thực hiện:

- Giáo viên chủ nhiệm phải tổ chức đúng quy định, không được lấy tiết HĐNGCK  để phục vụ cho tiết dạy chuyên môn.

- Giáo viên chủ nhiệm khi tổ chức các hoạt động phải có đầy đủ giáo án và phải lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo vào các hoạt động.

- Dạy phải có kế hoạch cụ thể, tuyệt đối không dạy sai chủ điểm trong từng tháng.

- Tổ chuyên môn phải kết hợp với Tổng phụ trách Đội kiểm tra kế hoạch hoạt động NGCK  hàng tháng, hồ sơ giáo án ký duyệt đầy đủ.

- Nhà trường lập kế hoạch, phân công GV phối hợp cùng GVCN thực hiện. (Kế hoạch, tài liệu phải thống nhất, có ký duyệt)

- Các cá nhân liên hệ từng bộ phận có liên quan cung cấp đầy đủ tài liệu, các dụng cụ kể cả kinh phí để phục vụ cho hoạt động.

- Thực hiện kế hoạch này, Ban giáo dục ngoài giờ chính khóa, tổng phụ trách Đội xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện, chuẩn bị tài liệu cho từng hoạt động. Sau mỗi hoạt động có lưu trữ hồ sơ theo bộ (gồm kế hoạch, tài liệu, sản phẩm, báo cáo).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ:

- Để triển khai công tác HĐNGCK  trong trường học, nhà trường phân công như sau:

+ Đồng chí Phạm Thanh Vinh-Hiệu trưởng - Phụ trách công tác xây dựng, triển khai, kiểm tra, đánh giá kế hoạch HĐNGCK  cấp THCS.

+ Đồng chí Lường Xuân Thủy- Phó Hiệu trưởng - Phụ trách công tác triển khai, kiểm tra, đánh giá kế hoạch HĐNGCK  cấp Tiểu học.

+ Đồng chí Trần Thị Thu Trang-TPT - Phụ trách tổ chức, chỉ đạo HĐNGCK.

+ GVCN các lớp. Phụ trách công tác, hoạt động NGCK  của lớp mình chủ nhiệm.

2. Thời gian thực hiện:

Tháng 9/2020 đến tháng 6/2021.

III. Các biện pháp chính:

- Đảm bảo duy trì hoạt động từng tháng theo từng chủ điểm

- Đa dạng các hình thức hoạt động như: Tổ chức diễn đàn, trò chơi, thi tìm hiểu, giao lưu văn nghệ...  

- Tăng cường vai trò của các chi đội  trong mọi hoạt động

- Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của các lớp kịp thời, công khai và khách quan.

- Phối hợp với tổ chức trong và ngoài nhà trường đồng thời tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của tổ chức Đội để thực hiện có hiệu quả hơn.

- Huy động sự tham gia của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như: Hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể ở địa phương, các tổ chức xã hội....

IV. Điều kiện đảm bảo để thực hiện kế hoạch:

- Đối với BGH nhà trường: Tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động.

- Đối với GVCN: Có đầy đủ tài liệu theo yêu cầu như SGK, kế hoach hoạt động, thiết kế hoạt động, sưu tầm các loại tranh ảnh, tài liệu khác phục vụ cho chủ điểm. Đồng thời động viên khuyến khích các em học sinh tham gia tìm tòi, sáng tạo

- Đối với đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia nhiệt tình tích cực dưới sự hướng dẫn của đoàn viên giáo viên.

V. BIÊN CHẾ LỚP  NĂM HỌC 2020-2021 :

STT

LỚP

T/S

N

DT

GVCN

GHI CHÚ

1

1

21

5

21

Nông Văn Hữu

 

2

2

16

7

16

Trần Thị Nhíp

 

3

3

22

9

22

Nông Văn Thống

 

4

4

23

12

23

Hoàng Thị Thương B

 

5

5

13

8

13

Lý Quang Giang

 

6

6

15

9

15

Hoàng Thị Niên

 

7

7

14

6

14

Lương Quốc Trực

 

8

8

6

2

6

Lộc Quang Thuận

 

9

9

12

9

12

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

 

 

VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

CẤP TIỂU HỌC

Tháng

Nội dung

Người thực hiện

Thi điểm

Đánh giá

9

 Thực hiện chủ điểm " Truyền thống nhà trường"

* Hoạt động trư­ớc khai giảng:

- Tổ chức lao động vệ sinh, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh                                           

- Duy trì nền nếp công tác Đội.

- Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học năm học mới: văn nghệ, đội nghi lễ.

* Hoạt động sau khi khai giảng:

-  Thành lập đội cờ đỏ, sao nhi đồng, phụ trách sao

 - Tổ chức các nền nếp theo buổi, ngày, theo tuần nh­ư  kế hoạch.

- Tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa các hoạt động Đội, nghi thức đội…

- Chuẩn bị cho tổ chức đại hội chi đội mẫu.

 

 

 

- TPT

- GVCN

- BCH Liên đội

 

 

 

-TPT

- GVCN

 

- BCH Liên đội

 

 

 

10

Thực hiện chủ điểm " Vòng tay bè bạn”

- Duy trì nền nếp công tác Đội

- Tổ chức đại hội Liên đội, kiện toàn BCH Liên đội.

- Tuyên truyền về gương các học sinh có thành tích học tập tốt

- Thành lập các nhóm giúp đỡ nhau trong học tập, đôi bạn cùng tiến.

 

 

- TPT

- GVCN

- BCH Liên đội

 

 

-GVCN

 

 

11

 Chủ điểm " Kính yêu  thầy giáo, cô giáo"

 - Tổ chức thi  đua chào mừng ngày nhà giáo Việt  Nam 20.11

- Tổ chức liên hoan văn nghệ, sáng tác thơ về thầy cô giáo, thi viết báo tường với chủ đề mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

- Tổ chức lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Sơ kết thi đua, phát động thi đua mới.

- Duy trì các hoạt động của Đội.

 

 

-BGH

- TPT

- GVCN

- BCH Liên đội

 

-TPT

-Liên đội

 

 

12

- Tuyên truyền về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

- Duy trì các hoạt động của Đội

- TPT

- GVCN

- BCH Liên đội

 

 

1;2

 Chủ điểm " Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc"

- Tổ chức tết trồng cây và tham gia chăm sóc cây cối, v­ườn trường.

- Tìm hiểu và giáo dục các em bảo vệ, phát huy truyền thống dân tộc cho các em

- Bồi dưỡng cách giao tiếp, cách ứng xử cho các em

- Tổ chức các trò chơi dân gian

- Tổ chức kết nạp Đội viên mới

 

 

-Liên đội

 

- TPT

- GVCN

- BCH Liên đội

 

- Đội

- Đội

 

 

3

 Chủ điểm " Yêu quý mẹ và cô giáo"

 - Tổ chức hội thi lồng ghép trong các ngày lễ lớn.(8/3, 26/3…)

- Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh lòng kính trọng, quý mến mẹ và cô giáo nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 26/3….

 

- TPT

 

 

- GVCN

- BCH Liên đội

 

 

4

 Hoạt động theo chủ điểm " Hòa bình và hữu nghị"

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu về truyền thống đấu tranh dựng nư­ớc của dân tộc.

- Tuyên truyền về ngày 30/4 đất nước hoàn toàn giải phóng

- Duy trì các hoạt động của Đội

 

 

 

- TPT

 

- GVCN

 

- BCH Liên đội

 

 

5

Thực hiện theo chủ điểm “Bác Hồ kính yêu”

- Phát động thi đua cuối năm lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5)

- Tuyên truyền cho học sinh hiểu biết về Bác Hồ và ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5

- Tổng kết năm học

 

- TPT

 

 

- GVCN

 

- BCH Liên đội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÂP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Thời gian

Chủ điểm

Hình thức hoạt động

Người thực hiện

Kết quả

Đc bổ sung

9

Cùng bạn đến trường

Buổi chiều theo các khối lớp

GVCN

 

 

 

10

 

Chăm ngoan học giỏi

 

Buổi chiều theo các khối lớp

GVCN

 

 

 

11

 

Tôn sư trọng đạo

Buổi chiều toàn trường

-BGH, TPT, các TC đoàn thể

- GVCN chuẩn bị nội dung của lớp mình theo KH tháng

 

 

12

 

Uống nước nhớ nguồn

 

Buổi chiều toàn trường

- Đoàn, Đội

- Mời Hội cựu chiến binh xã

 

 

1;2

Mừng Đảng mừng xuân

 

Buổi chiều theo các khối lớp

GVCN kết hợp GV Văn, Sử

 

 

3

Tiến bước lên đoàn

 

Buổi chiều toàn trường

-BGH, TPT, Các TC đoàn thể

-GVCN chuẩn bị nội dung của lớp theo KH tháng

 

 

4

Hòa bình và hữu nghị

 

Buổi chiều theo các khối lớp

GVCN kết hợp GV GDCD, TPT

 

 

5

Bác Hồ kính yêu

Buổi chiều toàn trường

-BGH, TPT, Các TC đoàn thể

- GVCN chuẩn bị nội dung của lớp mình theo KH tháng

 

 

 

 

6,7,8

Vui hè, khỏe và bổ ích

Tổ chức vào tuần 1 tháng 5 và tuần 2 tháng 8

BGH, TPT, Các TC đoàn thể

- GVCN chuẩn bị nội dung của lớp mình theo KH tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

Chủ điểm

Mục tiêu giáo dục

Thời gian

Hình thức

hoạt động

Người

thực hiện

Kết quả thực hiện

Điều chỉnh

9/2020

Cùng bạn đến trường

-Triển khai KH HĐNGLL và phát động tháng An toàn giao thông. Sinh hoạt tuần lễ “ Nội quy nhà trường”.

-Hiểu được, biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy những truyền thống tốt đẹp của trường của lớp. Tự hào và yêu mến trường.

- Tổ chức hoạt động Tết Trung thu

 

Theo khối lớp

- BGH

 

 

- GVCN

 

 

 

- TPT

 

 

 

10/2020

Chăm ngoan

học giỏi

- Tìm hiểu ý nghĩa lời dạy của Bác, xây dựng ý thức trách nhiệm trong học tập.

- Tuyên truyền ngày TL Hội LHPNVN 20-10.

- Lồng ghép giáo dục kĩ năng sống , trải nghiệm sáng tạo cho học sinh.

- Đại hội liên đội,  chi đội.

 

Theo khối lớp

- TPT

 

 

- GVCN

 

- TPT

 

- GVCN

- TPT

 

 

11/2020

Tôn sư, trọng đạo

- Thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

- HĐNGCK Hướng về kỷ niệm Ngày nhà giáo VN 20/11

- Rèn luyện hành vi và kỹ năng ứng xử có văn hoá trong giao tiếp với thầy cô giáo.

 

Theo khối lớp

GVCN

 

BGH

 

GVCN

 

 

12/2020

Uống nước nhớ nguồn

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

- Tổ chức các hoạt động hướng về các chiến sĩ, gia đình, người có công với cách mạng

 

Theo khối lớp

GVCN

 

 

BGH

 

TPT

 

 

01,02/2021

Mừng Đảng mừng Xuân

- HĐNGCK cấp trường chào mừng ngày thàng lập Đảng .

- Tổ chức các hoạt động vui tết đón xuân, tặng quà cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn cùng vui Tết.

 

Theo khối lớp

GVCN

 

 

 

 

3/2021

Tiến bước lên Đoàn

- HĐNGCK cấp trường chủ đề “Tiến bước lên đoàn” kết hợp chào mừng ngày TL Đoàn TNCS HCM 26/3

- GD cho học sinh lòng tự hào, tin tưởng và truyền thống đoàn TN CS HCM.

- Tổ chức tuần lễ kết nạp đoàn viên.

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh 26/3.

 

Theo khối lớp

- Đoàn, Đội

 

 

 

 

-BTCĐ

- Đoàn, Đội

 

 

4/2021

Hòa bình, hữu nghị

- Tổ chức các hoạt động chào mừng 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đấtt nước.

- Đẩy mạnh phong trào “Em yêu lịch sử Việt Nam”.

- Tổ chức sinh hoạt chủ đề: Hoà bình hữu nghị

- Giáo dục truyền thống: Giỗ tổ Hùng Vương

 

 

 

Theo khối lớp

BGH

 

 

Đội

 

GVCN

 

 

5/2021

Bác Hồ kính yêu

- Tổ chức các hoạt động tìm hiểu lịch sử, truyền thống chào mừng kỷ niệm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và ngày sinh của Bác Hồ.

- Kính trọng và biết ơn công lao của Bác Hồ .

- T/cực học tập lập thành tích dâng lên Bác.

- Tổ chức “Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên”

 

Toàn trường

BGH, TPT các TC đoàn thể,

 

GVCN

 

GVCN

 

 

TPT

 

 

6/2021

Vui chào đón hè

- Khai mạc hè, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư.

 

Toàn trường

GVCN

 

 

TPT

 

 

 

Trên đây là kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2020-2021 của trường TH&THCS Tiên Sơn, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường phối hợp thực hiện để hoàn thành tốt kế hoạch đề ra./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Thanh Vinh

 

Tác giả: PTV
Bài tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 40
Tháng 11 : 490
Năm 2020 : 5.811