Wednesday, 25/11/2020 - 15:52|
CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 89 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2019)

V/v giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG TH&THCS TIÊN SƠN

 

Số: 110/KH-TH&THCS

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Sảng Mộc, ngày  30  tháng 10 năm 2020

 

 

KẾ HOẠCH

V/v giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống

 dành cho học sinh năm học 2020-2021

 

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021; Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ công văn số 766/PGDĐT ngày 22/9/2020 của Phòng GD&ĐT Võ Nhai V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020-2021;

Căn cứ công văn số 772/PGDĐT ngày 24/9/2020 của Phòng GD&ĐT Võ Nhai Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch 66/KH-TH&THCS ngày 24/9/2020 của Trường TH&THCS Tiên Sơn  Kế hoạch hoạt động chung và công tác chuyên môn năm học 2020-2021;

Trường TH&THCS Tiên Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” gồm các nội dung bài dạy và phân phối chương trình vào các tháng như sau:

I. Mục đích:

- Sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường để góp phần triển khai việc học tập tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác thường xuyên. Từ năm học này trường xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 9 trong môn Đạo đức, GDCD, các môn học có liên quan và HĐNGCK, các buổi sinh hoạt lớp, Đoàn, Đội, chào cờ...

- Giáo dục ý thức quan tâm tới việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức HCM ( LTTGĐĐ HCM); làm cho việc học tập và LTTGĐĐ HCM dần dần trở thành thói quen và nếp sống của HS.

- Bước đầu phát triển kĩ năng thực hành trong học tập và LTTGĐĐ HCM.

- Góp phần giáo dục HS trở thành người công dân tốt, biết sống và làm việc theo tấm gương đạo đức HCM (TGĐĐ HCM).

II. Nguyên tắc:

  Khi sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”, việc thực hiện tích hợp giáo dục TGĐĐ HCM phải bảo đảm một số nguyên tắc sau:

 +  Nội dung tích hợp giáo dục TGĐĐ HCM phải được thực hiện trong kế hoạch dạy học, giáo dục của nhà trường.

+ Mục tiêu tích hợp giáo dục TGĐĐ HCM phải phù hợp với mục tiêu giáo dục nói chung và từng lớp nói riêng, góp phần thực hiện mục tiêu của giáo dục phổ thông nói chung.

+ Việc giáo dục TGĐĐ HCM phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi HS, được triển khai theo hướng tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục chính khóa, ngoại khóa; phù hợp với đặc trưng của môn học và hoạt động giáo dục, không làm thay đổi mục tiêu và nội dung của môn học, bài học; đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, tránh gây nặng nề; góp phần vào việc tạo nên sự gắn bó giữa nội dung học tập với thực tiễn cuộc sống.

+ Việc lồng ghép tích hợp phải được thể hiện rõ trong kế hoạch dạy học, tiến trình giảng dạy của tiết học.

III. Mức độ tích hợp:

Tùy theo nội dung, đặc điểm và khả năng thực hiện việc tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức HCM của mỗi bài học trong môn học để lựa chọn mức độ tích hợp thích hợp. Có thể tích hợp theo các mức độ như: toàn phần (đối với các bài học có nội dung trùng khớp hoàn toàn với nội dung giáo dục TGĐĐHCM), bộ phận (đối với các bài học chỉ có một phần nội dung phù hợp với nội dung giáo dục TGĐĐHCM), liên hệ (đối với các bài học mà nội dung có yếu tố gần gũi, có thể liên hệ với nội dung giáo dục TGĐĐHCM)

IV. Nội dung dạy:

* Bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” mỗi lớp có 9 bài, trung bình cho mỗi tháng của năm học, học sinh học một bài. Mỗi bài học trong 2 tiết.

1. Cấp Tiểu học:

Lớp 2:

Bài 1: “Bác kiểm tra nội vụ” phục vụ chủ đề Gọn gàng, ngăn nắp môn Đạo đức lớp 2.

Bài 2: “Luôn giữ thói quen đúng giờ” ôn lại chủ đề Đi học đều và đúng giờ môn Đạo đức 1

Bài 3: “Bác nhường chiếc lò sưởi” phục vụ chủ đề Quan tâm giúp đỡ bạn môn Đạo đức 2

Bài 4: “Cây bụt mọc” phục vụ chủ đề Bảo vệ hoa và cây môn Đạo đức 1.

Bài 5: “Bác tặng quà cho người cao tuổi” phục vụ chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân môn HĐGDNGCK

Bài 6: “Tình nghĩa với người cha” ôn lại chủ đề Gia đình em môn Đạo đức 1

Bài 7: “Bác quý trọng con người” phục vụ chủ đề lớn Quan hệ với cộng đồng môn Đạo đức 2

Bài 8: “Bài học từ hòn đá giữa đường” phục vụ chủ đề lớn Quan hệ với cộng đồng môn Đạo đức 2

Bài 9: “Con ngựa biết nghe lời”, phục vụ chủ đề Bảo vệ loài vật có ích môn Đạo đức 2

Lớp 3  

Bài 1: chiếc vòng bạc” phục vụ chủ đề Giữ lời 2 hứa môn Đạo đức 3

Bài 2: “Bát chè sẻ đôi” phục vụ chủ đề Chia sẻ cùng bạn môn Đạo đức 3

Bài 3: “Chú ngã có đau không?” phục vụ chủ đề Quan tâm giúp đỡ ngƣời khác môn Đạo đức 3

Bài 4: “Bác Hồ là thế đấy” phục vụ chủ đề Tôn trọng tài sản ngƣời khác môn Đạo đức 3

Bài 5: “Hồ Chí Minh với thiếu nhi Đức” phục vụ chủ đề Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế môn Đạo đức 3

Bài 6: “Tấm lòng của Bác với thƣơng binh liệt sĩ” phục vụ chủ đề Biết ơn thương binh, liệt sĩ môn Đạo đức 3

Bài 7: “Tấm lòng của Bác” phục vụ chủ đề Thương binh, liệt sĩ môn Đạo đức 3

Bài 8: nói về sự giản dị, hoà đồng của Bác, phục vụ chủ đề Bác Hồ kính yêu môn HĐGDNGCK

Bài 9: “Các dân tộc phải đoàn kết” phục vụ chủ đề Bác Hồ kính yêu môn HĐGDNGCK

Lớp 4

Bài 1: “Có trung thực, thật thà mới vui” phục vụ chủ đề Trung thực trong học tập môn Đạo đức 4

Bài 2: “Việc chi tiêu của Bác Hồ” phục vụ chủ đề Tiết kiệm tiền của môn Đạo đức 4  

Bài 3: “Đủ dùng thì thôi” phục vụ chủ đề Tiết kiệm tiền của môn Đạo đức 4

   Bài 4: “Thời gian quý báu lắm” phục vụ chủ đề Tiết kiệm thời giờ môn Đạo đức 4

Bài 5: “Nhớ ơn thầy cô…” phục vụ chủ đề Biết ơn thầy cô giáo môn Đạo đức 4

Bài 6: “Bác Hồ ăn cơm cùng chiến sĩ phục vụ chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân môn HĐGDNGCK

Bài 7:“Chúng mình cố học…” phục vụ chủ đề “Vượt khó trong học tập” môn Đạo đức 4

Bài 8: “Bác Hồ thăm xóm núi” phục vụ chủ đề Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, tình nguyện môn Đạo đức 4

Bài 9: “Sự ra đời của hai bài thơ” phục vụ chủ đề Bác Hồ kính yêu môn HĐGDNGCK

Lớp 5  

Bài 1: “Bác chỉ muốn các cháu được học hành” phục vụ chủ đề Em là học sinh lớp 5 môn Đạo đức 5

Bài 2: “Ai chẳng có lần lỡ tay” phục vụ chủ đề Có trách nhiệm về việc làm của mình môn Đạo đức 5  

Bài 3: “Không có việc gì khó” phục vụ chủ đề Có chí thì nên môn Đạo đức 5

Bài 4: “Thư Bác Hồ gửi bác sĩ…” phục vụ chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”

Bài 5: “Lộc bất tận hưởng” phục vụ chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân môn HĐGDNGCK   

Bài 6: “Cờ nước ta phải bằng cờ các nước” phục vụ chủ đề Em yêu tổ quốc Việt Nam môn Đạo đức 5  

Bài 7: “Nước không được chia” phục vụ chủ đề Em yêu tổ quốc Việt Nam môn Đạo đức 5

Bài 8: “Câu hát ví dặm” phục vụ chủ đề Em yêu quê hương môn HĐGDNGCK

Bài 9: “Bác Hồ trồng rau cải” phục vụ chủ đề Bác Hồ kính yêu môn HĐGDNGCK

2. Cấp THCS:

* Đối với  NGCK:

1. Bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” có 9 bài, trung bình cho mỗi tháng của năm học học sinh học một bài. Mỗi bài học trong 1tiết.

2. Hiện theo phân phối chương trình, 2 tuần có 1 tiết hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, như thế một tháng có 2 tiết. Trong đó, các tháng có chủ đề gần gũi với chủ đề Bác Hồ, có thể tập trung để dạy lồng ghép về bộ sách Bác Hồ cả 2 tiết theo từng khối lớp theo các chủ đề đó là:

 

 

Thời gian

Nội dung cơ bản lồng ghép vào các môn học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

 

Tháng

 

9,10

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và đại đoàn kết dân tộc

Bài 7.

Bác Hồ và mối quan hệ Việt - Lào

Bài 5.

Thế mà cũng khoe...

Bài 7.

Người công giáo ghi ơn Bác

Bài 5.

Cánh cửa hoà bình

 

 

Tháng

 

11,12

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá và con người

 

Bài 2.

Nụ cười phê phán

Bài 5.

Chú làm Chủ tịch, để Bác làm Thứ trưởng

Bài 9.

Đại sứ quán Việt Nam tăng gia sản xuất

Bài 4.

Không ai được vào đây.

Bài 7.

Bác Hồ với văn hoá dân tộc

Đạo đức Hồ Chí Minh

 

Tháng 01,02,

 

 

Suốt đời vì dân vì nước

 

 

 

Bài 8. Lời dạy của Bác

 

Tháng

 

03,04,05

Ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục đích

Bài 1.

Đôi chân Bác Hồ

Bài 4.

Hai bàn tay

Bài 3.

Tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông

Bài 1.

Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật

Bài 1.

Bác soi sáng cho tôi con đường đi lên phía trước

           

* Đối với  bộ môn GDCD:

1. Bộ sách “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” có 9 bài phù hợp với chủ đề các bài học môn GDCD theo từng khối lớp.

2. Thời lượng và phân phối chương trình:

Hiện theo phân phối chương trình, 1 tuần có 1 tiết GDCD như thế một tháng có 4 tiết. Trong đó, có các bài học có chủ đề gần gũi với chủ đề Bác Hồ, có thể tập trung để dạy về Bác Hồ cả 4 tiết theo từng khối lớp để lồng ghép vào các chủ đề của bài học như sau:

Tháng

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

 

 

9

Bài 1

Bài 1.

"Đôi chân Bác Hồ" phục vụ chủ đề Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể môn GDCD 6

Bài 1.

"Bác không muốn nhận phần ưu tiên" phục vụ chủ đề Sống giản dị (tháng 9) môn GDCD 7

Bài 1.

 "Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật" phục vụ chủ đề Tự lập (tháng 9) môn GDCD8

Bài 1.

"Bác soi sáng cho tôi con đường đi lên phía trước" phục vụ chủ đề Năng động, sáng tạo môn GDCD 9

 

 

10

Bài 2

Bài 2.

"Được ăn cơm với Bác" phục vụ chủ đề Tiết kiệm môn GDCD 6

Bài 2.

"Nụ cười  phê phán" phục vụ chủ đề Trung thực môn GDCD 7

Bài 2.

"Vị lãnh tụ vĩ đại và lá cờ đỏ sao vàng" phục vụ chủ đề Tôn trọng lẽ phải - GDCD 8

Bài 2.

 "Tài ứng khẩu của Bác" phục vụ cho chủ đề Năng động, sáng tạo môn GDCD 9

 

 

 

 

11

Bài 3

Bài 3.

"Tình yêu xuất phát từ đâu?" phục vụ chủ đề Sống chan hoà với mọi người môn GDCD

Bài 3.

"Tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông" phục vụ chủ đề Tự tin môn GDCD 7

Bài 3.

 "Không nên đao to búa lớn" phục vụ chủ đề Tôn trọng người khác môn GDCD 8

Bài 3.

 "Ao cá Bác Hồ" phục vụ chủ đề Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả môn GDCD 9

 

12

Bài 4

Bài 4.

"Hai bàn tay" phục vụ chủ đề Siêng năng kiên trì môn GDCD 6

Bài 4.

"Bác gặp tù binh Pháp" phục vụ chủ đề Yêu thương con người môn GDCD 7

Bài 4.

 "Có ăn bớt phần cơm của con không" phục vụ chủ đề Liêm khiết môn GDCD 8

Bài 4.

"Không ai được vào đây" phục vụ chủ đề Dân chủ và kỉ luật môn GDCD 9

 

 

1

Bài 5

Bài 5.

 "Gương mẫu tôn trọng luật lệ" phục vụ chủ đề Tôn trọng kỉ luật môn GDCD 6

Bài 5.

 "Thế mà cũng khoe..." phục vụ chủ đề Đoàn kết và tương trợ môn GDCD 7

Bài 5.

 "Chú làm Chủ tịch, để Bác làm Thứ trưởng" phục vụ chủ đề Liêm khiết môn GDCD 8

Bài 5.

 "Cánh cửa hoà bình" phục vụ chủ đề Bảo vệ hoà bình môn GDCD 9

2

Bài 6

Bài 6.

"Hai tấm huân chương cao quý" phục vụ chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân 

Bài 6.

"Ít địch nhiều, yếu đánh mạnh" phục vụ chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân

Bài 6.

"Chú ăn no mới cày được, sao để trâu đói thế?" dạy trong chủ đề Cần biết quan tâm mọi vật xung quanh

Bài 6.

"Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau" phục vụ chủ đề Mừng Đảng, mừng Xuân

3

 

Bài 7

Bài 7.

"Bác Hồ và mối quan hệ Việt - Lào" phục vụ chủ đề lớn Quan hệ với cộng đồng, đất nước,nhân loại môn GDCD 6

Bài 7.

 "Chú được thêm một quả" phục vụ chủ đề Khoan dung môn GDCD 7

Bài 7.

 "Người công giáo ghi ơn Bác" phục vụ chủ đề tôn trọng, bảo vệ lợi ích người khác môn GDCD 8

Bài 7.

"Bác Hồ với văn hoá dân tộc" phục vụ chủ đề Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc môn GDCD 9

4

Bài 8

Bài 8.

 "Tấm lòng Bác bao dung tất cả" phục vụ cho chủ đề lớn Quyền trẻ em môn GDCD 6

Bài 8.

 "Nước nóng nước nguội" phục vụ chủ đề Đạo đức và kỉ luật môn GDCD 7

Bài 8.

"Ít lòng ham muốn về vật chất" phục vụ chủ đề tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước môn GDCD 8

Bài 8.

"Lời dạy của Bác" phục vụ chủ đề Lí tưởng sống của thanh niên môn GDCD 9

5

Bài 9

Bài 9

"Nghĩa nặng tình sâu" phục vụ chủ đề Bác Hồ kính yêu trong GDCD 6

Bài 9

"Dù mưa hay nắng" phục vụ chủ đề Bác Hồ kính yêu trong

GDCD 7

Bài 9

"Đại sứ quán Việt Nam tăng gia sản xuất" phục vụ chủ đề Bác Hồ kính yêu trong GDCD8

Bài 9

"Kinh nghiệm là vốn quý" phục vụ chủ đề Bác Hồ kính yêu trong GDCD 9

V. Tổ chức thực hiện:

- Các tổ khối chuyên môn căn cứ kế hoạch của nhà trường ở trên xây dựng kế hoạch dạy học của tổ khối, Trong sinh hoạt chuyên môn tổ chức cho giáo viên nghiên cứu tài liệu, xác định địa chỉ và nội dung tích hợp, lựa chọn phương pháp và hình thức dạy học phù hợp. Trong dạy học, phải đảm bảo nội dung giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng tránh gây  nặng nề, giáo dục cho học sinh những hiểu biết cơ bản về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các tổ khối cần xây dựng kế hoạch thật cụ thể, thể hiện rõ các nội dung, môn, bài, các hoạt động tích hợp, thời lượng.....theo từng khối lớp.

- Các tổ tăng cường kiểm tra và đôn đốc giáo viên thực hiện, thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình sinh hoạt chuyên môn ở tổ.

- Giáo viên nghiêm túc thực hiện nội dung tích hợp giáo dục học sinh theo kế hoạch dạy học của mình. Tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh đăng ký mua tài liệu để phục vụ tốt cho việc dạy - học và giáo dục học sinh.

- Nhà trường chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá giáo viên và học sinh qua quá trình thực hiện, thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình sinh hoạt chuyên môn của trường. Cuối học kỳ và cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Phòng giáo dục theo quy định.

Trên đây là kế hoạch sử dụng tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” năm học 2020-2021 của trường đề nghị các tổ chuyên môn và giáo viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Tổ CM, Đội TNTPHCM;                  

- Phụ trách bộ môn GDCD, HĐNGCK;

- LưuVP.

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                     

Tác giả: PTV
Bài tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 40
Tháng 11 : 490
Năm 2020 : 5.811